Login LINE
 • kornrana ...

  kornranan

 • 07-08-2018 - 14-08-2018
 • 3092 คำตอบ

  3092 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

เหตุผลที่ คุณตัดสินใจในการซื้อสินค้า

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Wipam

  Wipam

 • 11-06-2018 - 18-06-2018
 • 2342 คำตอบ

  2342 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

การซื้อสินค้าของคุณเลือกจากอะไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Jariya18 ...

  Jariya1835

 • 24-05-2018 - 31-05-2018
 • 4423 คำตอบ

  4423 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณชอบอะไรใน 7-11 มากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • kanyar0j

  kanyar0j

 • 24-05-2018 - 31-05-2018
 • 3733 คำตอบ

  3733 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

ถ้าต้องการซื้อสินค้ามือสองออนไลน์ เว็บไซต์ใดที่คุณจะเลือกค้นหาสินค้าเป็นอันดับแรก

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • rujirati ...

  rujiratimbut

 • 19-01-2018 - 19-02-2018
 • 911 คำตอบ

  911 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

ถ้านึกถึงโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติเรื่องกล้องถ่ายรูปชัดสุด คุณนึกถึงยี่ห้อไหน ?

ผลการสำรวจ

Like & Share