Login LINE
 • jareon99

  jareon99

 • 03-01-2019 - 10-01-2019
 • 3725 คำตอบ

  3725 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ บ่อยแค่ไหน?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • aoeaabdg

  aoeaabdg

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2309 คำตอบ

  2309 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณเข้าไปในห้างสรรพสินค้าคุณจะเดินไปโซนไหนเป็นโซนแรก

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Chanthan ...

  Chanthana893

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2337 คำตอบ

  2337 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณให้ความสนใจกับโปรโมชั่นของการซื้อของออนไลน์รูปแบบใด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • airdemon ...

  airdemon05

 • 18-09-2018 - 25-09-2018
 • 2196 คำตอบ

  2196 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

สาเหตุสำคัญในการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่งของคุณ

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Maybie

  Maybie

 • 12-02-2019 - 19-02-2019
 • 1478 คำตอบ

  1478 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

หลักในการเลือกซื้อของสำหรับคุณคืออะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share