Login LINE
 • Maybie

  Maybie

 • 12-02-2019 - 19-02-2019
 • 1478 คำตอบ

  1478 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

หลักในการเลือกซื้อของสำหรับคุณคืออะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Tiraluck ...

  Tiraluck163

 • 18-09-2018 - 25-09-2018
 • 2088 คำตอบ

  2088 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณคิดว่าการซื้อของออนไลน์กับซื้อที่ร้าน ได้ของตรงใจมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Peeyanuc ...

  Peeyanuch30

 • 07-11-2018 - 14-11-2018
 • 2079 คำตอบ

  2079 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

ปัจจัยที่คุณเลือกซื้อของใช้เข้าบ้าน

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Supawee1 ...

  Supawee1713

 • 20-08-2018 - 27-08-2018
 • 2416 คำตอบ

  2416 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

เวลาที่คุณไปซื้อเครื่องสำอางแล้วมีพนักงานเดินตามตลอด คุณรู้สึกอย่างไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Noon1610

  Noon1610

 • 07-08-2018 - 14-08-2018
 • 3005 คำตอบ

  3005 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณชอบ Shopping ที่ใดมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share