Login LINE
 • adamlall ...

  adamlallana

 • 21-07-2015 - 21-08-2015
 • 335 คำตอบ

  335 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

คุณคิดว่าปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุทำให้ปัญหาการส่งออกของไทยแย่ลงมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • adamlall ...

  adamlallana

 • 21-07-2015 - 21-08-2015
 • 368 คำตอบ

  368 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

จากการปิดตัวลงของโรงงาน ซัมซุง อิเล็คโทร แมคคานิกซ์ ทำให้คนตกงานกว่า 1400 คน คุณคิดว่าสามารถสะท้อนสภาพเศรษฐกิจอย่างไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • modern_p ...

  modern_pizzy

 • 13-07-2015 - 13-08-2015
 • 312 คำตอบ

  312 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

ธุรกิจส่วนตัวประเภทไหนที่คุณอยากทำมากที่สุด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Fah1914

  Fah1914

 • 06-07-2015 - 06-08-2015
 • 356 คำตอบ

  356 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

ประเทศใด ที่คุณอยากไปทำงานมากที่สุด หลังจากเปิดอาเซียน

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • duggy

  duggy

 • 06-07-2015 - 06-08-2015
 • 365 คำตอบ

  365 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

อะไรเป็นแรงผลักดันสำคัญในการทำงานของคุณ

ผลการสำรวจ

Like & Share