Login LINE
 • Sirikarn

  Sirikarn

 • 08-06-2016 - 08-07-2016
 • 321 คำตอบ

  321 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

คุณสมบัติของเจ้านายแบบไหนที่ลูกน้องรัก?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • nakiris

  nakiris

 • 29-10-2015 - 29-11-2015
 • 497 คำตอบ

  497 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

คุณคิดอย่างไรกับการหาคู่ทางอินเตอร์เน็ต

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • siwi

  siwi

 • 22-10-2015 - 22-11-2015
 • 370 คำตอบ

  370 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

เห็นด้วยกับการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • nangkmom

  nangkmom

 • 16-10-2015 - 16-11-2015
 • 387 คำตอบ

  387 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

คุณคิดว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นข่าวในขณะนี้จะมียอดบริโภคมากน้อยแค่ไหน

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • wipasine ...

  wipasinee

 • 05-10-2015 - 05-11-2015
 • 435 คำตอบ

  435 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

คุณชอบดื่มเบียร์ยี่ห้ออะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share